;
تفریح و سرگرمیحکایت

حکایت جالب و شنیدنی حکم نا حق از مثنوی مولانا | حکایت مردی که از پس گردنی زدن پول در آورد!

حکایت جالب و شنیدنی حکم نا حق:  یک روزی بود و یک روزگاری. یک پیرمرد کم‌بنیه و لاغراندام که خیلی رنجور بود پیش طبیبی رفت و گفت: «حالم خیلی بد است چاره‌ای کن.»

شاید بپسندید: حکایت بی عقل و با عقل از سری داستان های آموزنده مثنوی معنوی!

حکایت جالب و شنیدنی حکم نا حق

طبیب نبض او را گرفت و زبانش را معاینه کرد و پرسید: «دیشب چه خورده‌ای؟» گفت: «هیچ» پرسید: «صبحانه چه خورده‌ای؟» گفت: «هیچ».

طبیب دید این آدم علاوه بر اینکه پیر و رنجور است، گرسنه و بی‌رمق هم هست و مثل این است که از بی‌غذایی و بی‌جانی نزدیک است از پا بیفتد و چیزی از عمرش باقی نمانده. طبیب دلش سوخت و برای اینکه جواب ناراحت‌کننده‌ای به او نداده باشد گفت: «می‌دانی؟ این مرض که تو داری نه پرهیز دارد و نه دوا می‌خواهد، برای اینکه حالت بهتر شود باید چندی مطابق میل دلت رفتار کنی، هر چه دلت می‌خواهد بخوری و هر کاری که دلت می‌خواهد بکنی، اگر چنین کنی خوب می‌شوی.»

احتمالاً بپسندید: چیستان: کدام جزیره است که اگر وارونه اش کنیم، بچه ها می نویسند!؟

حکایت جالب و شنیدنی حکم نا حق

مرد رنجور گفت: «فرمایش شما صحیح است. ولی آخر من هر چه دلم بخواهد نمی‌توانم بخورم، یعنی ندارم که بخورم.» طبیب بیشتر به حال او ترحم کرد و چون نمی‌خواست در این آخر عمری غم او را زیادتر کند گفت: «مقصود من هم این است که فکر این چیزها را نکنی. به‌هرحال باید تا آنجا که می‌توانی دلت را به چیزهایی که ممکن هست خوش کنی و آرزوهای خود را تا آنجا که می‌توانی برآورده سازی تا آن اندازه که داری بخور و تا آن اندازه که می‌توانی هر کاری که هوس کردی بکن.»

شاید بپسندید: حکایت سلمان کر و شعبان کر از مثنوی معنوی

نسنخ نهایی طبیب برای مرد بیمار

مرد رنجور گفت: «بارک‌الله به تو طبیب، خدا خیرت بدهد که مرا راحت کردی، من هم می‌دانستم که هیچ‌وقت هوس‌ها و آرزوهایم برآورده نشده.» طبیب گفت: «بله آقاجان، همین‌طور است، خدا شفا می‌دهد، حالا هر جا می‌خواهی برو و امیدوارم به آرزوهایت برسی.» مرد رنجور گفت: «می‌خواهم بروم سبزه و آب روان را تماشا کنم.» طبیب گفت: «بسیار خوب است، به‌سلامت، به‌سلامت.»

مرد رنجور که از دستور طبیب سرخوش بود تماشاکنان و قدم‌زنان به سبزه‌زار رفت و در کنار نهر آب به قدم زدن مشغول شد، قدری که پیش رفت یک درویش را دید که بر لب آب نشسته بود و سرش را به پایین خم کرده بود و دست و روی خود را می‌شست.

شاید بپسندید: داستان شنیدنی ابن سیرین و زن هوس باز!

پس گردنی زدن به درویش

مرد رنجور نگاهش به پشت گردن درویش افتاد و دید پشت گردن و بناگوش درویش صاف و هموار است و جای سیلی خور خوبی دارد و ناگهان هوس کرد که یک کشیده آبدار بر پس کله درویش بزند. او می‌دانست که بیخود نباید به کسی سیلی زد ولی یادش آمد که طبیب گفته دوای دردش این است که هر کار دلش می‌خواهد بکند و هوس‌های خود را برآورد.

دیگر نتوانست با این هوس مبارزه کند، آستین خود را بالا زد و پیش رفت و پشت گردن درویش را نشانه گرفت و کف دستش را در هوا تکان داد و یک سیلی محکم به گوش درویش زد و صدای تراق آن را شنید و شروع کرد به خندیدن.

درویش که مشغول دست و رو شستن بود به‌زحمت خودش را نگاه داشت که در آب نیفتد و با خوردن سیلی یک آه گفت و وحشت‌زده از جا برخاست که سیلی زن را بگیرد و به حسابش برسد. اما وقتی مرد رنجور را نگاه کرد دید پیرمردی مردنی است و اگر بخواهد قصاص کند ممکن است مرد رنجور تلف شود. دستش را گرفت و گفت: «بدبخت! مگر سر به تنت زیادی است که بیخود مرا می‌زنی، تو که طاقت سیلی هم نداری و جان نداری که بزنمت، چرا این کار را کردی و حالا چرا می‌خندی مگر دیوانه شده‌ای؟»

مرد رنجور گفت: «نمی‌دانم چرا کردم، دلم می‌خواست و طبیب گفته بود. ولی خنده‌ام مال این است که عجب صدایی کرد و نمی‌دانم این صدای تراق مال دست من بود یا مال پشت گردن تو بود.» درویش گفت: «نمی‌دانی؟ حالا به تو می‌فهمانم.»

احتمالاً بپسندید:چیستان : چهارتا کبوتر رو درخت نشستن؛ دوتاشون می خوان پرواز کنن، چندتا کبوتر رو درخت مونده!؟

مرد درویش مرد بیمار را به نزد قاضی برد

درویش دست مرد رنجور را گرفت و کشان‌کشان او را به خانه قاضی برد و شرح‌حال را گفت و گفت: «این شکایت من، این هم آدم مردم‌آزار، این هم تو که قاضی هستی. اگر می‌گویی قصاص کنم بگو بکنم، اگرنه بگو چه باید کرد؟ من ترسیدم بزنمش جانش بالا بیاید، به‌هرحال این صحیح نیست که شهر قاضی داشته باشد و کسی بیخود به دیگری سیلی بزند.»

قاضی نگاهی به مرد رنجور کرد و دید درباره این آدم لاغر مردنی حکم قصاص نمی‌توان کرد. ناچار درویش را نصیحت کرد و گفت: «می‌بینی دوست عزیز، این آدم رنجور را نمی‌شود زد چون ممکن است بمیرد و خونش گردن تو را بگیرد. زدن و بستن در حق آدم سالم و قوی صحیح است اما با این کاری نمی‌شود کرد، این خودش زورکی زنده است بیا و او را ببخش، می‌گویند در عفو لذتی است که در انتقام نیست عفو هم مال این‌طور جاهاست.»

درویش گفت: «چی چی را ببخشم! این چه حکم ناحقی است که می‌کنی، فردا که مردم این را بشنوند دیگر جلو هیچ‌کس را نمی‌شود گرفت، آخر برای هر کار بدی کیفری و مجازاتی باید باشد، سی سال هم نمی‌بخشمش، باید مجازاتش کنی.» قاضی گفت: «همین است که گفتم، این مرد بیمار است و رنجور است و مردنی است و باید از شکایت خود صرف‌نظر کنی.»

درویش گفت: «من که هیچ‌وقت دلم به این کار راضی نمی‌شود.» بعد قاضی از مرد رنجور پرسید: «بینم چقدر پول داری؟» گفت: «هیچ» پرسید: «صبح چه خورده‌ای؟» گفت: «هیچ» قاضی به درویش گفت: «می‌بینی؟ این مرد گرسنه هم هست، یک سیلی به تو زده چیزی از تو کم نشده، ولش کن، ولی تو چقدر پول داری؟» درویش گفت: «شش درهم.»

شاید بپسندید: کدامیک از این سه نفر دکتر نیست و یک خون آشام است، چرا!؟

حکم ناحق قاضی

قاضی گفت: «خوب، این پول را هم نصف کن سه درهمش را به این مرد رنجور بده برود یک‌لقمه‌نان بخورد، خدا به تو عوض خیر می‌دهد.» درویش اعتراض کرد و گفت: «عجب گیری افتادم. کتک بخورم پول هم بدهم؟ این حکم ناحق است، ظلم است و زور است، این چه حکمی است که می‌کنی، مگر سیلی یکی چند است؟»

شاید بپسندید: حکایت شاه و دو غلام زرخریدش!

حکایت جالب و شنیدنی حکم نا حق

احتمالاً بپسندید: با پیدا کردن عدد مناسب به جای علامت سوال، ضریب هوشی خودت را ارزیابی کن!

بعد یکی قاضی بگو و یکی درویش، مشغول گفتگو شدند و مرد رنجور داشت فکر می‌کرد که معلوم می‌شود یک سیلی سه درهم قیمت دارد در این موقع نگاهش به پشت گردن قاضی افتاد و دید پس گردن قاضی از درویش صاف‌تر و هموارتر و بهتر است، و دوباره هوسش گل کرد و همان‌طور که قاضی و درویش مشغول گفت و شنید بودند مرد رنجور دست خود را در هوا تکان داد و یک سیلی جانانه هم به گوش قاضی زد و گفت: «حالا سه درهم هم شما بدهید که به یک جایی برسد.»

قاضی از این کار خیلی اوقاتش تلخ شد اما درویش خوشحال شد و شش درهم پول را درآورد و گفت: «بفرمائید، این سه درهم مال آن سیلی که به من زد این هم سه درهم مال آن سیلی که به شما زد.» قاضی گفت: «این چه حرفی است؟ تو پول می‌دهی تا مرا بزنند.»

درویش گفت: «بله، اگر سیلی خوب است برای همه خوب است، اگر بد است برای همه بد است، حیف که دیگر پول ندارم وگرنه این سیلی دوم به صد درهم می‌ارزید. چون سزای حکم ناحق بود و خیلی بجا بود، تا تو باشی دیگر هر چه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسندی.»

شما می توانید داستان ها، پازل ها و تست های شخصیت شناسی بیشتر را در بخش تفریح و سرگرمی چشمک مشاهده و مطالعه کنید. در صورت تمایل آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. به خصوص آنهایی که علاقمندند خود را بهتر بشناسند. ما را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک دنبال کرده و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنید.

شاید بپسندید: یکی از اسب های دریایی را انتخاب کن تا استعدادت رو کشف کنی!

 

 

 

بازی های فکری و ورزش مغز

ورزش و ورزش منظم که نقش مهمی در کنترل بیماری هایی مانند قلبی عروقی، دیابت و فشار خون دارد، تأثیرات مثبتی بر مغز نیز دارد. ورزش با افزایش ترشح هورمون اندورفین که به هورمون شادی معروف است، عملکرد سازنده تری در روابط انسانی ایجاد می کند و در عین حال زمینه را برای بالا بردن آستانه شادی فراهم می کند. ورزش منظم باید بخشی از زندگی باشد تا از بیماری های تخریب کننده عصبی مانند زوال عقل، آلزایمر و پارکینسون جلوگیری شود. نباید فراموش کرد که یک فعالیت ذهنی با مهارت کامل، اساس یک فعالیت ورزشی است که به درستی انجام شده است.

 آزمون خطای دید: آیا دو خط مشکی در این شکل یک اندازه هستند؟

بازی های فکری و زوال عقل

بر اساس تحقیقات، مشخص شده است که افراد مسن که به طور منظم در پازل کلمات و اعداد شرکت می کنند، مغز تیزتری دارند. هر چه بیشتر پازل بازی کنند، عملکرد مغزشان بهتر می شود. یک مطالعه نشان داد که انجام جدول کلمات متقاطع می تواند شروع زوال عقل را تا دو سال و نیم کاهش دهد.

جمع گرایی یا فردگرایی!؟ | به عکس نگاه کن و بگو چی اول نظرت رو جلب کرد!؟

معماها برای مغز مفید هستند؟

به باور محققان معماها و سوالات هوش، منطق و استدلال شما را تقویت می کنند پازل ها برای تمرین مغز ساخته می شوند. جدول کلمات متقاطع، معماها، جستجوی کلمات و مسائل منطقی همگی می توانند بخش های مختلف مغز شما را فعال کنند و به شما کمک کنند تا مهارت های تفکر انتقادی و تحلیلی خود را تقویت کنید.

شاید بپسندید:فقط 1 چوب کبریت را حرکت دهید تا در هر دو طرف، مجموع اعداد یکی شود!

اهمیت بازی های فکری

به گفته Psychology Today، ورزش منظم مغز می تواند حافظه، تمرکز و توانایی های تفکر جانبی را بهبود بخشد. باور نکردنی است که چگونه یک سرگرمی دلپذیر مانند حل پازل یا جدول کلمات متقاطع ممکن است چنین مزایای عظیمی بر سلامت کلی شما داشته باشد.

اگه هرکول پوآرو هستی بگو که کی راننده بخت برگشته رو کشته!؟

مزایای بازی فکری

تفریح و سرگرم شدن تنها یکی از فواید بازی های فکری می باشد، بازی فکری و سلامت روان رابطه ی مستقیمی باهم دارند. همچنین تاثیر بسزای بازیط فکری بر مهارت های شناختی و عملکرد ذهن را نباید از یاد برد. از جمله مزایای بازی های فکری می توان موارد زیر را نام برد.

بیشتر بخوانید: اگر لاک پشت را بین دایناسورها پیدا کنی، دقت و تمرکزت بالاست!

اهمیت این آزمون های تصویری برای افزایش تمرکز

تصاویری شبیه تصویر فوق می توانند قدرت تمرکز و دقت شما را افزایش دهند. شما با حل مرتب معماها و سوالات هوش و تصاویر این چنین، مغز خود را به فعالیت وادار می کنید. این مسئله به افزایش تمرکز، دقت و جزئی نگری شما خواهد افزود.برای حل سوالات هوش و تصاویر پازلی، دقت کردن حرف اول برای موفقیت است. اکنون نیز به دقت به تصویر نگاه کنید.

شاید بپسندید: دقت و تمرکز خوب باشه، خرگوش رو میون موش ها پیدا می کنی!

دلایل عدم تمرکز چیست؟

می تواند علل روانی، محیطی و فیزیولوژیکی داشته باشد. نکته مهم این است که سعی کنیم اثرات این علل را به حداقل برسانیم. اعتیاد به فناوری نیز یکی از عواملی است که اخیراً باعث عدم تمرکز می شود.

شاید بپسندید: ضریب هوشی خود را با مجموع عددی سگ های بامزه ارزیابی کن!| فقط نابغه ها موفق می شوند!

تمرکز و عدم تمرکز چیست؟

تمرکز، توانایی ایجاد دقت بر روی یک کار بدون تأثیر محرک های داخلی و خارجی است. به طور خلاصه، تمرکز به معنای کنترل ذهن است. تمرکز به عنوان یکی از پیش نیازهای موفقیت پذیرفته شده است. اما عدم تمرکز به معنای کنترل ذهن توسط محرک های درونی و بیرونی است. به این ترتیب عدم تمرکز و کمبود آن، امکان یادگیری و کار با کیفیت را با خلل ایجاد می کند.

شاید بپسندید: آدم عملگرا هستی یا گوشه گیر و منزوی، یکی از سایه ها را انتخاب کن تا بفهمی!

آلزایمر و فعالیت مغز و  بازی های فکری

محققان دریافته اند که بخشی از اختلالات مغزی و رشد بیماری هایی همچون فراموش و آلزایمر با کاهش فعالیت های مغزی در ارتباط است. لذا برای جلوگیری و یا احمالا رشد این بیماری ها، باید تحرک مغز را افزایش داد. سوالات ریاضی شبیه سوال هوش ریاضی جاضر می تواند سبب افزایش عملکرد مغز شود. حل صحیح این سوال، نیازمند تمرکز و دقت است. در واقع تنها راه حل پاسخ به این سوالات نیز همین نکته است. بر همین اساس سوالاتی از این دست در کنار ایجاد سرگرمی برای سلامت مغز بسیار مفید هستند.

احتمالاً بپسندید: اگه ریاضی ات خوبه، ارزش عددی هر نوشیدنی را در تصویر پیدا کن!

اهمیت سوالات هوش

این سوالات به شما کمک می کنند که عملکرد مغز شما افزایش پیدا کند. در دنیای کنونی که فعالیت بدنی و مغزی کاهش پیدا کرده است این سوالات هوش می تواند دقت، تمرکز و جزئی نگری شما را افزایش دهد. این مسئله از بیماری های مختلف مغزی نیر الزایمر و … می تواند جلوگیری کند.

شاید بپسندید: حکایت ضرب المثل از ریش به سبیل پیوند زدن!

لینک های مرتبط

 حکایت بهلول، مرد غریب و عطار نابکار!

شاید بپسندید:اگه بتونی عدد گمشده را در یک نگاه پیدا کنی، آخر باهوشایی!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × دو =

دکمه بازگشت به بالا