;
تفریح و سرگرمیحکایت

حکایت تجارت بوق حمام می کند!

حکایت تجارت بوق حمام می کند :داستان ها و حکایات ادبیات فارسی، زیباترین و عالی ترین نکات اخلاقی را به مخاطب ارائه می دهند. این داستان ها سرشار از پند و اندرز و توصیه های اخلاقی است. در حکایت تجارت بوق حمام می کند از سری مطالب سرگرمی تلاش می شود به پدیده حرص و طمع و نیز بدعهدی پرداخته شود. حرص و بدعهدی که ممکن است همه چیز را از بین ببرد. با وب سایت چشمک همراه باشید.

هر ضرب المثلی که در هر فرهنگی استفاده می شود، ریشه ای قدیمی و جالب دارد که کمتر کسی با آن آشناست. در این مطلب قصد داریم داستان جالب یکی دیگر از ضرب المثل های رایج با عنوان حکایت تجارت بوق حمام می کند را برایتان بازگو کنیم.

شاید بپسندید: حکایت چه کشکی چه پشمی؟

حکایت تجارت بوق حمام می کند

در ایام قدیم تاجر ثروتمندی همراه با تک پسرش در قصری بزرگ زندگی می کردند. تاجر خیلی دوست داشت که پسرش دست از تنبلی بردارد و تن به کار بدهد و راه های تجارت را بیاموزد. بنابراین انتظار داشت که زمانی که از دنیا می رود و پسرش تنها در این قصر زندگی کند، بتواند به تنهایی کار و کاسبی او را دنبال کند و همواره بتواند سر زبان ها باشد. اما متاسفانه پسرش هیچ وقت دل به کار نمی داد.

شاید بپسندید: حکایت ضرب المثل خوشی زیر دلش زده!

تصمیم پدر برای پسر

یک روز تاجار قاطعانه تصمیم گفت پسرش را آگاه کند و او را در امر تجارت تشویق کند. به همین خاطر کنار پسرش نشست و گفت: «ای پسر! چرا تو هر روز به تجارتخانه مان نمی آیی تا به خوبی اصول تجارت و خرید و فروش را یاد بگیری. و دوباره ادامه داد: « راستش را بخواهی من که به جز تو کسی ندارم. اگر دل به کار ندهی، بعد از من خیلی زود همه ثروت هایمان ته می کشد و بیچاره می شوی»

پسر گفت: «پدر، من همه ی فن های تجارت را آموخته ام. خرید و فروش که ها کاری ندارد. ارزان می خری و گران می فروشی. تمام دوز و کلک های خرید و فروش را هم بلدم.

شاید بپسندید:آدم جاه طلب هستی یا آرام و بی خیال، میخای مطمئن بفهمی این تستو انجام بده!

حکایت تجارت بوق حمام می کند

اگر میخواهی من وارد کار تجارت بشوم، پول زیادی به عنوان سرمایه به من بده تا به سفرهای تجاری بروم و از هر جایی جنس بخرم و به جای دیگر ببرم و بفروشم. بعد از سفر می بینی که سود زیادی به دست آورده ام.»

احتمالاً بپسندید: اگه میخای بدونی در مقابل سختی ها چقدر قوی هستی، میتونی یه کلید انتخاب کنی تا بفهمی!

تاجار به پسر پول می دهد

پدر که می دانست پسرش هنوز راه و رسم کار را نمی داند، دلش نمی خواست به خواسته ی پسرش تن بدهد؛ اما چاره ی دیگری نداشت. پول قابل توجهی به او داد و گفت: «نمی خواهد به سفرهای دور و دراز بروی. برای امتحان هم که شده، به جایی برو جنسی بخر که در شهر ما فروش خوبی داشته باشد. اگر توانستی از این سفر تجاری سود مختصری هم به دست آوری، پدرت را بیش از حد خوشحال کرده ای.»

پسر قبول کرد که فقط به یک سفر برود و برگردد. او سرمایه ی بسیاری برداشت و چند نفر را هم همراه خود کرد و راه افتاد. او و همراهانش رفتند و رفتند تا به کنار دریایی رسیدند. در ساحل دریا مردم زیادی جمع شده بودند و جنس های خودشان را به مسافرانی که قصد سفر دریایی داشتند، می فروختند.

احتمالاً بپسندید: بینایی و دقت‌ات خوب باشه 3 تفاوت تصویر دو سگ پشمالو رو پیدا میکنی!

پسر تاجر گوشی و صدف می خرد

پسر تاجر گشتی در آن بازار ساحلی زد؛ اما چیزی را برای خرید مناسب نیافت. همین طور که گشت می زد، ناگهان چشمش به گوش ماهی های خیلی بزرگی افتاد که یک جا روی هم ریخته شده بود. پسر تاجر تا گوش ماهی ها را دید، یاد بوق حمام محله شان افتاد.

در آن روزگار در هر محله ای حمامی عمومی وجود داشت. شب ها مردها به حمام می رفتند و روزها زنها. صاحب حمام باز شدن و بسته شدن، زنانه شدن و مردانه شدن حمام را با بوق اعلام می کرد. روی پشت بام حمام می رفت و بوق میزد. بوق حمام معمولا از صدف و گوش ماهی های بزرگی درست شده بود که در شهر پسر تاجر پیدا نمی شد.

پسر تاجر تا آن همه گوش ماهی بزرگ را دید، با خود گفت: «وای! هزارها بوق حمام از اینها درست می شود.»

شاید بپسندید:اگه رمزگشای خوبی هستی، پس عددی که باید جایگزین علامت سوال شود را پیدا کن!

بعد قیمت یک بوق حمام را در نظر گرفت و ضربدر هزاران گوش ماهی کرد و با خود گفت: «اگر بتوانم این ها را ارزان بخرم سود زیادی به دست می آورم.»

با این فکر پسر تاجر رو به مرد مکاری که کنار صدف ها نشسته بود کرد و گفت: «عموجان این صدف ها را دانه ای چند می فروشی»

مرد که فهمید پسر تاجر از چگونگی به دست آمدن گوش ماهی ها و رایگان بودن آن ها خبر ندارد، گفت: «این نقطه از دریا صدف ارزان است بنابراین اگر بابت هر کدام یک دینار بدهی، معامله مان سر می گیرد.»

پسر تاجر کم مانده بود از خوشحالی غش کند. او می دانست که در شهر شان قیمت یک بوق حمام از پنجاه دینار هم بیشتر است. این بود که بدون چک و چانه همه ی گوش ماهی ها را خرید و ده، دوازده رأس قاطر اجاره کرد تا گوش ماهی ها را به شهر خودش ببرند.

برایتان جالب خواهد بود: فقط کسایی که هوش کارآگاهی مثل شرلوک هلمز دارن، میتونن خانواده فقیر رو شناسایی کنند!

پسر به شهر خودش بر می گردد

این سفر تجاری با این که فقط به یک شهر دیگر انجام شده بود، ماه ها طول کشید؛ چرا که سفر با چهار پایان هم دشوار بود، هم طول می کشید. وقتی پسر تاجر به نزدیکی های شهر خودشان رسید، یکی از همراهانش را بر اسب تیز رو سوار کرد تا زودتر از او به شهر برسد و خبر بازگشت تاجر جوان را به پدر و همشهریانش بدهد.

وقتی پسر تاجر با کالایی که خریده بود، وارد شهر شد، پدر و بستگانش به استقبال او آمده بودند. آنها با هم به خانه ی تاجر رفتند. بعد از این که از همراهان پسر تاجر و استقبال کنندگان به خوبی پذیرایی کردند و آنها به خانه های خود رفتند، تاجر رو به پسرش کرد و گفت: «خوب پسرم خسته نباشی. بگو ببینم چه خریده ای؟»

احتمالاً بپسندید: این خانم خوشکله از طبقه سی ام یه ساختمان سقوط کرد، اما آسیبی بهش نرسید،چطور ممکنه!؟

پسر تاجر با خوشحالی فریاد زد: «بوق حمام خریده ام. باور نمی کنید هر بوق را به یک دینار خریده ام که توی شهرمان بیش از پنجاه دینار است.»

آه از نهاد تاجر بلند شد. حالش خراب شد و از هوش رفت. اطرافیان آب قند و گلاب آوردند و به تاجر دادند تا به هوش آمد. پسر که نمی دانست کجای کارش خراب بوده، با تعجب به پدرش گفت: «پدرجان من چه اشتباهی کرده ام که شما این قدر ناراحت شده اید.»

تاجر گفت: «آخر پسر نادان مگر در شهر ما چند تا حمام هست؟ تازه مگر حمامی پیدا می شود که بوق نداشته باشد؛ تو این همه بوق را به چه کسی می خواهیم بفروشی. مال و اموالم را به باد دادی و برگشتی؟ وقتی می گویم که تو هنوز باید که شاگردی کنی، به کله ات فرو نمی رود که نمی رود …»

پسر تاجر تازه فهمید که چه دسته گلی به آب داده است، به همین خاطر غمگینانه به سمت بیرون رفت.

شاید بپسندید: کدومیکی از این رنگا رو می پسندی!؟| یکی را انتخاب کن تا بفهمی چی تو رو با بقیه متفاوت می کنه!؟

کاربرد ضرب المثل | حکایت تجارت بوق حمام می کند

از آن ایام به بعد، وقتی کسی خرید و فروش زیان باری کند، می گویند: «تجارت بوق حمام کرده است.»

حکایت تجارت بوق حمام می کند

شما می توانید داستان ها، پازل ها و تست های شخصیت شناسی بیشتر را در بخش تفریح و سرگرمی چشمک مشاهده و مطالعه کنید. در صورت تمایل آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. به خصوص آنهایی که علاقمندند خود را بهتر بشناسند. ما را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک دنبال کرده و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنید.

 

 

 

تأثیر بازی های فکری بر مغز

کار بر روی یک پازل ارتباطات بین سلول های مغز را تقویت می کند، سرعت ذهن را بهبود می بخشد و روشی موثر برای بهبود حافظه کوتاه مدت است. پازل ها تولید دوپامین را افزایش می دهند، ماده ای شیمیایی که خلق و خو، حافظه و تمرکز را تنظیم می کند. وقتی معما را حل می کنیم، دوپامین با موفقیت آزاد می شود.

شاید بپسندید:داستان ضرب المثل آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته!

بازی های فکری و ورزش مغز

ورزش و ورزش منظم که نقش مهمی در کنترل بیماری هایی مانند قلبی عروقی، دیابت و فشار خون دارد، تأثیرات مثبتی بر مغز نیز دارد. ورزش با افزایش ترشح هورمون اندورفین که به هورمون شادی معروف است، عملکرد سازنده تری در روابط انسانی ایجاد می کند و در عین حال زمینه را برای بالا بردن آستانه شادی فراهم می کند. ورزش منظم باید بخشی از زندگی باشد تا از بیماری های تخریب کننده عصبی مانند زوال عقل، آلزایمر و پارکینسون جلوگیری شود. نباید فراموش کرد که یک فعالیت ذهنی با مهارت کامل، اساس یک فعالیت ورزشی است که به درستی انجام شده است.

شاید بپسندید: تیزبینا بیان جلو: خونه ای که با بقیه متفاوته رو تو یه نگاه پیدا کن!

 بازی های فکری و زوال عقل

بر اساس تحقیقات، مشخص شده است که افراد مسن که به طور منظم در پازل کلمات و اعداد شرکت می کنند، مغز تیزتری دارند. هر چه بیشتر پازل بازی کنند، عملکرد مغزشان بهتر می شود. یک مطالعه نشان داد که انجام جدول کلمات متقاطع می تواند شروع زوال عقل را تا دو سال و نیم کاهش دهد.

احتمالاً بپسندید: چیستان: سریع بگو، کلمه ایی که همه می تونند درست بنویسنش!

معماها برای مغز مفید هستند؟

به باور محققان معماها و سوالات هوش، منطق و استدلال شما را تقویت می کنند پازل ها برای تمرین مغز ساخته می شوند. جدول کلمات متقاطع، معماها، جستجوی کلمات و مسائل منطقی همگی می توانند بخش های مختلف مغز شما را فعال کنند و به شما کمک کنند تا مهارت های تفکر انتقادی و تحلیلی خود را تقویت کنید.

اهمیت بازی های فکری

به گفته Psychology Today، ورزش منظم مغز می تواند حافظه، تمرکز و توانایی های تفکر جانبی را بهبود بخشد. باور نکردنی است که چگونه یک سرگرمی دلپذیر مانند حل پازل یا جدول کلمات متقاطع ممکن است چنین مزایای عظیمی بر سلامت کلی شما داشته باشد.

شاید بپسندید: دو تا خانم تصویر ادعا می کنند همسر اقای دامادن! به نظرتون راست میگن!؟

مزایای بازی فکری

تفریح و سرگرم شدن تنها یکی از فواید بازی های فکری می باشد، بازی فکری و سلامت روان رابطه ی مستقیمی باهم دارند. همچنین تاثیر بسزای بازیط فکری بر مهارت های شناختی و عملکرد ذهن را نباید از یاد برد. از جمله مزایای بازی های فکری می توان موارد زیر را نام برد.

شاید بپسندید:داستان ضرب المثل ریگ به کفش داشتن!

تمرکز و عدم تمرکز چیست؟

تمرکز، توانایی ایجاد دقت بر روی یک کار بدون تأثیر محرک های داخلی و خارجی است. به طور خلاصه، تمرکز به معنای کنترل ذهن است. تمرکز به عنوان یکی از پیش نیازهای موفقیت پذیرفته شده است. اما عدم تمرکز به معنای کنترل ذهن توسط محرک های درونی و بیرونی است. به این ترتیب عدم تمرکز و کمبود آن، امکان یادگیری و کار با کیفیت را با خلل ایجاد می کند.

شاید بپسندید:آدم عاشق پیشه ای یا اینکه اصلا عاشق نمی شوی!؟ | همین که تصویر را دیدی چی تشخیص دادی!؟

دلایل عدم تمرکز چیست؟

می تواند علل روانی، محیطی و فیزیولوژیکی داشته باشد. نکته مهم این است که سعی کنیم اثرات این علل را به حداقل برسانیم. اعتیاد به فناوری نیز یکی از عواملی است که اخیراً باعث عدم تمرکز می شود.

احتمالاً بپسندید: فقط یکی از افراد تصویر قاتل نیست، اگر پیداش کنی کارت خیلی درسته!

اهمیت این آزمون های تصویری برای افزایش تمرکز

تصاویری شبیه تصویر فوق می توانند قدرت تمرکز و دقت شما را افزایش دهند. شما با حل مرتب معماها و سوالات هوش و تصاویر این چنین، مغز خود را به فعالیت وادار می کنید. این مسئله به افزایش تمرکز، دقت و جزئی نگری شما خواهد افزود.برای حل سوالات هوش و تصاویر پازلی، دقت کردن حرف اول برای موفقیت است. اکنون نیز به دقت به تصویر نگاه کنید.

آلزایمر و فعالیت مغز و  بازی های فکری

محققان دریافته اند که بخشی از اختلالات مغزی و رشد بیماری هایی همچون فراموش و آلزایمر با کاهش فعالیت های مغزی در ارتباط است. لذا برای جلوگیری و یا احمالا رشد این بیماری ها، باید تحرک مغز را افزایش داد. سوالات ریاضی شبیه سوال هوش ریاضی جاضر می تواند سبب افزایش عملکرد مغز شود. حل صحیح این سوال، نیازمند تمرکز و دقت است. در واقع تنها راه حل پاسخ به این سوالات نیز همین نکته است. بر همین اساس سوالاتی از این دست در کنار ایجاد سرگرمی برای سلامت مغز بسیار مفید هستند.

احتمالاً بپسندید: یکی از این سه گدا تبدیل به یک زامبی شده، سریع شناسایی کنید تا انسان های کمتری را آلوده کند!

اهمیت سوالات هوش

این سوالات به شما کمک می کنند که عملکرد مغز شما افزایش پیدا کند. در دنیای کنونی که فعالیت بدنی و مغزی کاهش پیدا کرده است این سوالات هوش می تواند دقت، تمرکز و جزئی نگری شما را افزایش دهد. این مسئله از بیماری های مختلف مغزی نیر الزایمر و … می تواند جلوگیری کند.

شاید بپسندید:اگه میخای بدونی در برابر مشکلات و مسائل زندگی انعطاف پذیری یا نه، فقط یه دونه پر را انتخاب کن!

دیگر داستانها

ضرب المثل چیزی در چنته نداشتن!

حکایت ضرب المثل گاو بی شاخ و دم!

ضرب المثل شاخ و شانه کشیدن!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 1 =

دکمه بازگشت به بالا