;
تفریح و سرگرمی

داستان لباس جدید پادشاه شاهکاری ادبی از ادبیات کشور دانمارک!

داستان لباس جدید پادشاه: این داستان برای اولین بار در تاریخ 7 آوریل 1837در کپنهاگ منتشر گردید. لباس جدید پادشاه داستان کوتاهی است که توسط نویسنده دانمارکی هانس کریستین اندرسن نوشته شده است. این داستان در مورد دو خیاط است که به امپراتور قول یک لباس جدید را می دهند که ….

احتمالاً بپسندید: حکایت مرد فقیر و بقال از سری داستان های هزار و یک شب!

داستان لباس جدید پادشاه

در زمانهای قدیم، پادشاهی بود که دلش می خواست همیشه لباس های خوب بپوشد. خیاط های مخصوص شاه، هر روز یک لباس تازه برای او می دوختند. روزی رسید که خیاط های او دیگر نتوانستند لباسی با شکل تازه برایش بدوزند. پادشاه خودخواه عصبانی شد و فریاد زد : من قبلا این لباس را پوشیده ام! مگر نمی دانید که من هیچ وقت یک لباس را دوبار نمی پوشم.

خدمتکارهای شاه، خبر مهمی را در همه جای آن سرزمین پخش کردند:

هر کس بتواند یک دست لباس جدید برای جناب پادشاه بدوزد، جایزه بزرگی خواهد گرفت.

تمام خیاط های آن سرزمین به جنب و جوش افتادند. آنها سعی کردند که لباس تازه ای برای شاه بدوزند اما هیچ لباسی شاه را راضی نکرد. شاه از خود راضی نمی توانست قبول کند که بدنش چاق و زشت است.

داستان لباس جدید پادشاه

شاید بپسندید: آیا قلباً آدم نوع دوستی هستی، کافیه بگی که در نگاه اول تو تصویر چی دیدی!؟

آمدن دو آدم حقه باز به شهر

روزی از روزها  دو آدم حقه باز به قصر شاه آمدند و گفتند جناب شاه ، ما از راه خیلی دوری به اینجا آمده ایم تا شما را راضی کنیم. ما بافنده هایی هستیم که کار دوزندگی را خیلی خوب بلد هستیم. ما می توانیم پارچه عجیبی ببافیم. این پارچه مخصوص ، طوری است که آدم های احمق نمی توانند آن را ببینند.

پادشاه گفت : هووووم … چه جالب! این طوری می توانم بفهمم که کدام یک از وزیرانم با هوش و کدام یک احمقند.

آن دو نفر پول زیادی از شاه گرفته و آن را پنهان کردند و بعد این طور نشان دادند که دارند پارچه می بافند. صدای ماشین پارچه بافی نیمه شب به  گوش می رسید “کلیک،کلاک،کلیک،کلاک”

پادشاه می خواست بداند که کار بافنده ها چقدر پیش رفته است. برای همین با خودش فکر کرد: خوب است بهترین و راستگوترین وزیرم را پیش آنها بفرستم.

احتمالاً بپسندید: اگه قدرت دیدت مثل شاهینه 8 تا تفاوت بین دو تصویر شیر اسکی باز را پیدا می کنی!

آمدن وزیر و دیدن کارگاه پارچه بافی

وزیر به اتاق کار بافنده ها رفت . او با دیدن ماشین خالی از پارچه خیلی تعجب کرد. هر چقدر که نگاه کرد چیزی ندید. وزیر که مرد با تجربه ای بود با خودش فکر کرد: خیلی بد شد! حالا اگر من راستش را بگویم پادشاه خیال می کند که آدم احمفی هستم. او به من خواهد گفت: بی عرضه احمق، از قصر من بیرون برو!

برای همین، وزیر به پادشاه گفت: تا به حال پارچه ای به این زیبایی ندیده ام. جناب شاه من مطمئن هستم که شما از آن خوشتان خواهد آمد. پادشاه از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شد و به بافنده ها پول بیشتری داد.

چند روز بعد پادشاه خواست پارچه را ببیند اما با خودش گفت : اگر نتوام آنرا ببینم آبرویم می رود.

این شد که یکی دیگر از وزیرانش را پیش بافنده ها فرستاد. پادشاه خیال می کرد که این وزیر از همه باهوش تر است . اما او هم نتوانست پارچه ای ببیند.

این وزیر هم ترسید که شاه با او دعوا کند . برای همین گفت : جناب شاه ، واقعا که پارچه خیلی خیلی قشنگی است.

پادشاه خیلی خوشحال شد. با خودش فکر کرد : حالا دیگر من نباید نگران باشم چون حتما می توانم پارچه ای را که آنها دیده اند ببینم.

پادشاه مطمئن بود که وزیرانش به اندازه او باهوش نیستند. برای همین به همراه دو وزیر و عده ای از نزدیکان و خدمتگزارانش از قصر بیرون آمد.

دو وزیر گفتند جناب شاه ما امیدواریم که شما از این پارچه جالب خوشتان بیاید.

احتمالاً بپسندید: چشات قویه، پس ببین کدوم سیب گازخورده با بقیه فرق داره!؟

داستان لباس جدید پادشاه

بازدید شاه از کارگاه پارچه بافی

پادشاه به اتاقی رفت که بافنده ها در آن کار می کردند. اما او در ماشین بافندگی چیزی ندید. با خودش فکر کرد: یعنی چه؟! چرا من نمی توانم پارچه را ببینم ؟! یعنی من یک احمقم؟ نه، من نباید بگویم که چیزی نمی بینم!

بنابراین پادشاه به بافنده ها گفت که از پارچه خیلی خوشش آمده است. هر دو وزیر توی دلشان گفتند : چقدر بد است که نمی توانیم پارچه را ببینیم!

پادشاه به بافنده ها مقدار زیادی طلا داد. بافنده های ناقلا هم کارشان را ادامه دادند:

احتمالاً بپسندید:معمای شناسایی اشتباه مراسم عروسی: کدامیک از این دو عروس، همسر واقعی آقای داماد است!؟

حاضر شدن پارچه و دوختن لباس

و خیلی زود خبر دادند که تمام پارچه بافته شده است. آنها این طور نشان دادند که دارند پارچه را می برند و لباس جدیدی برای شاه می دوزند.

بعد لباس تازه را به پادشاه نشان دادند و گفتند :جناب شاه با دقت به این لباس نگاه کنید. وقتی که مردم شما را با این لباس ببینند خیلی تعجب می کنند آنها حتما از شما تعریف خواهند کرد.

بافنده ها به پادشاه کمک کردند که لباس هایش را در بیاورد و لباس جدیدش را بپوشد.

شاه خودش را گول زد و در دل گفت : وای چقدر عالی است! این لباس مثل پر سبک و مثل نسیم لطیف است.

بعد دو وزیرش را صدا زد و پرسید خوشتان می آید.

آنها جواب دادند البته چه لباس زیبایی است! چقدر به شما می آید جناب شاه.

در همه جای آن سرزمین حرف از لباس جدید پادشاه بود.

شاید بپسندید: معمای شناسایی شوهر: فقط باهوشا میتونن تو یه نگاه، شوهر واقعی این زن را شناسایی کنند!

رفتن پادشاه به شهر با لباس جدید

روزی رسید که نزدیکان شاه یک نمایش رژه ترتیب دادند. شاه در حالی که مثل سربازها پا می کوبید و رژه می رفت با صدای بلنذ گفت : اهم … فقط آدم های دانا می توانند لباس جدید مرا ببینند.

مردم فریاد زدند : همین طور است! لباس تازه پادشاه خیلی دیدنی است! این لباس چقدر به او می آید! بله … بله ….

شاه وقتی که صدای تشویق آمیز مردم را شنید خیلی خوشش آمد.

بعد یکدفعه صدای پسرکی بلند شد که با خنده گفت : نگاه کنید این مرد لباس نپوشیده. آقای شاه، شما با این بدن لخت حتما سرما می خورید.

رویاپرداز هستی یا واقع بین!؟ |برای پاسخ، ببین موقع استفاده از خمیردندان چه جوری فشارش میدی!؟

لباس جدید پادشاه

شاید بپسندید: چه کسی در این مراسم ازدواج دروغ می گوید، کشیش یا آقای داماد!؟

آنچا بود که برای یک لحظه شاه متوجه شده که فریب خورده است. با خودش گفت: وای … مسخره مردم شدم!…. خیلی بد شد! من لختم …. شاه این حرف ها را با خودش زد و بعد پسرک را به قصر خودش برد.

مردم در گوش همدیگر پچ پچ کردند و گفتند که پسرک بیچاره حتما به دست پادشاه کشته می شود. اما کمی که گذشت پادشاه، پدر و مادر پسرک را به قصرش دعوت کرد و به آنها گفت : شما یک پسر درستکار دارید. او آن قدر خوب بود که حقیقت را به من گفت . بعد پادشاه به پدر و مادر پسرک هدیه هایی زیاد داد.

از آن روز به بعد، پادشاه بیشتر از اینکه به فکر لباس باشد به مشکلات مردم و کارهای سرزمینش فکر می کرد.

شما می توانید داستان ها، پازل ها و تست های شخصیت شناسی بیشتر را در بخش تفریح و سرگرمی چشمک مشاهده و مطالعه کنید. در صورت تمایل آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. به خصوص آنهایی که علاقمندند خود را بهتر بشناسند. ما را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک دنبال کرده و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنید.

احتمالاً بپسندید: حکایت فرزند باسواد چوپان که وقتی باسواد شد، کارش چندین برابر شد!

دیگر داستانها:

حکایت دشمنی گرگ و سگ و گربه و موش از سری داستان های کشور لتونی!

 

 

 

تأثیر بازی های فکری بر مغز

کار بر روی یک پازل ارتباطات بین سلول های مغز را تقویت می کند، سرعت ذهن را بهبود می بخشد و روشی موثر برای بهبود حافظه کوتاه مدت است. پازل ها تولید دوپامین را افزایش می دهند، ماده ای شیمیایی که خلق و خو، حافظه و تمرکز را تنظیم می کند. وقتی معما را حل می کنیم، دوپامین با موفقیت آزاد می شود.

شاید بپسندید: فقط یه نابغه تیزبین میتونه تو یه نگاه فیگور متفاوت رو تو تصویر پیدا کنه!

معمای تصویری چیست؟

معمای تصویری یک سرگرمی عالی برای کاربرانی است که وقت آزاد دارند و می‌خواهند از آن بهترین استفاده را ببرند. این چالش شامل یافتن یک شخص، حیوان، شی یا عدد در یک تصویر است. برخی محدودیت زمانی دارند و برخی نه. آنها همچنین به عنوان چالش ها، تست های تصویری، پازل های تصویری یا منطقی شناخته می شوند.

احتمالاً بپسندید: حکایت خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو !

بازی های فکری و ورزش مغز

ورزش و ورزش منظم که نقش مهمی در کنترل بیماری هایی مانند قلبی عروقی، دیابت و فشار خون دارد، تأثیرات مثبتی بر مغز نیز دارد. ورزش با افزایش ترشح هورمون اندورفین که به هورمون شادی معروف است، عملکرد سازنده تری در روابط انسانی ایجاد می کند و در عین حال زمینه را برای بالا بردن آستانه شادی فراهم می کند. ورزش منظم باید بخشی از زندگی باشد تا از بیماری های تخریب کننده عصبی مانند زوال عقل، آلزایمر و پارکینسون جلوگیری شود. نباید فراموش کرد که یک فعالیت ذهنی با مهارت کامل، اساس یک فعالیت ورزشی است که به درستی انجام شده است.

برایتان جالب خواهد بود:اگه در یک نگاه دانش آموزی رو که داره تقلب می کنه، شناسایی کنی یه نابغه تمام عیار هستی!

بازی های فکری و زوال عقل

بر اساس تحقیقات، مشخص شده است که افراد مسن که به طور منظم در پازل کلمات و اعداد شرکت می کنند، مغز تیزتری دارند. هر چه بیشتر پازل بازی کنند، عملکرد مغزشان بهتر می شود. یک مطالعه نشان داد که انجام جدول کلمات متقاطع می تواند شروع زوال عقل را تا دو سال و نیم کاهش دهد.

شاید بپسندید: حکایت حرف حق را باید زیر لحاف گفت، حکایتی شیرین و جالب از روزگاران دور!

اهمیت بازی های فکری

به گفته Psychology Today، ورزش منظم مغز می تواند حافظه، تمرکز و توانایی های تفکر جانبی را بهبود بخشد. باور نکردنی است که چگونه یک سرگرمی دلپذیر مانند حل پازل یا جدول کلمات متقاطع ممکن است چنین مزایای عظیمی بر سلامت کلی شما داشته باشد.

شاید بپسندید: فقط یه تیزبین نابغه میتونه 3 تا تفاوت گربه ملوس رو تو آزمون شناخت تفاوت تصویر گربه پیدا کنه!

معماها برای مغز مفید هستند؟

به باور محققان معماها و سوالات هوش، منطق و استدلال شما را تقویت می کنند پازل ها برای تمرین مغز ساخته می شوند. جدول کلمات متقاطع، معماها، جستجوی کلمات و مسائل منطقی همگی می توانند بخش های مختلف مغز شما را فعال کنند و به شما کمک کنند تا مهارت های تفکر انتقادی و تحلیلی خود را تقویت کنید.

مزایای بازی فکری

تفریح و سرگرم شدن تنها یکی از فواید بازی های فکری می باشد، بازی فکری و سلامت روان رابطه ی مستقیمی باهم دارند. همچنین تاثیر بسزای بازیط فکری بر مهارت های شناختی و عملکرد ذهن را نباید از یاد برد. از جمله مزایای بازی های فکری می توان موارد زیر را نام برد.

شاید بپسندید:اگر نابغه ریاضی هستی با حرکت دادن یه چوب کبریت یه معادله صحیح ریاضی بدست بیار!

تمرکز و عدم تمرکز چیست؟

تمرکز، توانایی ایجاد دقت بر روی یک کار بدون تأثیر محرک های داخلی و خارجی است. به طور خلاصه، تمرکز به معنای کنترل ذهن است. تمرکز به عنوان یکی از پیش نیازهای موفقیت پذیرفته شده است. اما عدم تمرکز به معنای کنترل ذهن توسط محرک های درونی و بیرونی است. به این ترتیب عدم تمرکز و کمبود آن، امکان یادگیری و کار با کیفیت را با خلل ایجاد می کند.

شاید بپسندید: تنها عده کمی که قدرت بینایی و دقت بالا دارند، خرگوش کوهی تصویر را پیدا می کنند!

دلایل عدم تمرکز چیست؟

می تواند علل روانی، محیطی و فیزیولوژیکی داشته باشد. نکته مهم این است که سعی کنیم اثرات این علل را به حداقل برسانیم. اعتیاد به فناوری نیز یکی از عواملی است که اخیراً باعث عدم تمرکز می شود.

شاید بپسندید: نوابغ ریاضی تنها با یک حرکت کبریت، خطای معادله را تشخیص و به صورت منطقی آن را حل می کنند!

اهمیت این آزمون های تصویری برای افزایش تمرکز

تصاویری شبیه تصویر فوق می توانند قدرت تمرکز و دقت شما را افزایش دهند. شما با حل مرتب معماها و سوالات هوش و تصاویر این چنین، مغز خود را به فعالیت وادار می کنید. این مسئله به افزایش تمرکز، دقت و جزئی نگری شما خواهد افزود.برای حل سوالات هوش و تصاویر پازلی، دقت کردن حرف اول برای موفقیت است. اکنون نیز به دقت به تصویر نگاه کنید.

احتمالاً بپسندید:

معمای ریاضی با چوب کبریت: ریاضی ات خوبه، پس معادله را با جابه جایی یک چوب کبریت درست کنید!

معمای شناخت دزد غذا: کدومیکی از این کارمندا، غذای همکارش رو خورده!؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 2 =

دکمه بازگشت به بالا