;
تفریح و سرگرمیحکایت

افسانه های مغرب زمین: داستان دختر آسیابان که پوشال کاه را به طلا تبدیل می کرد!

داستان دختر آسیابان: آسیابان فقیری بود که همیشه دلش می‌خواست در نظر دیگران مهم جلوه کند. او کمی لاف‌زن بود؛ اما چیزی نداشت که به آن افتخار کند. فقط دختری داشت که بی‌نهایت زیبا بود.

شاید بپسندید:دقیق و تیز باشی میتونی تو 10 ثانیه تفاوت های دو تصویر دخترک رو پیدا کنی!

داستان دختر آسیابان

یک روز آسیابان، پادشاه را هنگام عبور دید و غمگین شد. آسیابان خیلی دلش می‌خواست در مقابل پادشاه از خود تعریف کند؛ اما این خیلی خنده‌دار بود که او در برابر پادشاه که صاحب همه‌چیز بود، از خانه و یا آسیاب خود حرف بزند. بالاخره طاقت نیاورد و گفت: «عالی‌جناب! من دختری دارم که خیلی زیبا و باهوش است و آن‌قدر هنرمند است که می‌تواند پوشال را بریسد و تبدیل به طلا کند.»

پادشاه گفت: «فردا او را به قصر من بیاور؛ اگر آن‌طور که تو می‌گویی باشد، هدیه خوبی به تو خواهم داد.»

رنگ از روی آسیابان پرید. با خودش گفت: «این چه حرفی بود که من زدم!» اما دیگر دیر شده بود. پشیمانی هم سودی نداشت. آسیابان که خیلی ترسیده بود، به خانه رفت؛ اما از دروغی که به پادشاه گفته بود، حرفی نزد. به‌جای آن وانمود کرد که خیلی هیجان‌زده است و به دخترک گفت: «پادشاه می‌خواهد فردا تو را در قصرش ببیند. این افتخار بزرگی برای توست.»

روز بعد وقتی دختر آسیابان به قصر رسید، نزدیک بود از ترس بی‌هوش شود. پادشاه بلافاصله او را به اتاق کوچکی که پر از پوشال بود، برد. بعد او را به‌طرف چرخ ریسندگی هل داد و گفت: «باید تمام این پوشال‌ها را به طلا تبدیل کنی. اگر این کار را تا فردا انجام ندهی، کشته می‌شوی!»

بغض گلوی دخترک را گرفت. با خودش گفت: «هیچ‌کس نمی‌تواند پوشال را به طلا تبدیل کند. این کار غیرممکن است؛ اما اگر این کار را نکنم، کشته می‌شوم.»

آن‌وقت سرش را روی بازوهایش گذاشت و اشک از چشم‌هایش سرازیر شد. در همین حال ناگهان در اتاق باز شد و کوتوله‌ای وارد شد. او آن‌قدر کوچک و ظریف بود که به‌آسانی دیده نمی‌شد. دخترک فوراً از گریه دست کشید. کوتوله گفت: «روزبه‌خیر! چرا گریه می‌کنی؟»

دختر با تعجب به مرد کوتوله که سر بزرگش بر روی بدن ظریفش سنگینی می‌کرد و پاهایی مثل چوب داشت، نگاه کرد. بعد با من و من گفت: «اگر پادشاه به تو هم دستور می‌داد که تمام این پوشال‌های لعنتی را به طلا تبدیل کنی، گریه‌ات می‌گرفت. من باید تا فردا صبح این کار را انجام دهم.»

مرد کوتوله درحالی‌که سرش را تکان می‌داد، گفت: «خیلی بد شد!» بعد ادامه داد: «اگر من این کار را بکنم، به من چه می‌دهی؟» دختر گفت: «گردنبندم را می‌دهم.»

کوتوله گردنبند را گرفت و پشت چرخ ریسندگی نشست. در عرض چند دقیقه ماکو پر شد و او به‌سرعت مشغول کار شد. ماکوها پشت سرهم پر و خالی می‌شد. تا اینکه نزدیک صبح، حتی یک دانه پوشال هم باقی نماند. تمام آن‌ها به طلا تبدیل شده بود!

قبل از اینکه دخترک از کوتوله تشکر کند و قبل از اینکه پادشاه از راه برسد، او ناپدید شد.

شاید بپسندید: داستان جالب و شنیدنی مدیر ورشکسته!

پادشاه وقتی طلاها را دید، خیلی تعجب کرد. آن‌وقت از دختر آسیابان به خاطر انجام این کار مشکل، بسیار تعریف کرد. دخترک خوشحال شد؛ اما پادشاه طماع فکر کرد که چرا طلای بیشتری نداشته باشد، آن‌وقت به دخترک دستور داد تا به اتاق بزرگ‌تری که پوشال بیشتری در آن بود، برود و شروع به کار کند. ناراحتی دخترک دوباره شروع شد و او دوباره به گریه افتاد. دخترک به‌قدری گریه کرد که نزدیک بود قلب کوچکش پاره‌پاره شود؛ اما در همین موقع دوباره در باز شد و مرد کوتوله به داخل آمد. به‌طرف دخترک رفت و گفت: «اگر من تمام این پوشال‌ها را به طلا تبدیل کنم، به من چه چیزی می‌دهی؟»

دختر در جواب گفت: «این انگشتر طلا را می‌دهم. ببین چقدر زیباست!» آن‌وقت به‌تندی آن را از انگشتش بیرون آورد و به کوتوله داد. مرد کوتوله انگشتر را گرفت و پشت چرخ ریسندگی نشست. صبح روز بعد تمام پوشال‌ها به طلا تبدیل شده بود.

پادشاه طلاها را که دید، خیلی خوشحال شد و باز از دختر تشکر کرد؛ اما او هنوز هم راضی نبود و به طلای بیشتری فکر می‌کرد. پادشاه دختر را به اتاقی که دو برابر اتاق قبلی بود، برد. خدمتکارها، بسته‌های بزرگ پوشال را به اتاق آوردند. وقتی اتاق کاملاً پر شد، پادشاه گفت: «اگر تا فردا صبح تمام این‌ها را به طلا تبدیل کنی، همسر من خواهی شد!»

 شاید بپسندید: فیلم ساخت النگوی هندی به روش سنتی!

داستان دختر آسیابان

شاید بپسندید:اگه 3 تا تفاوت تصویر دخترک ورزشکار را پیدا کنی، دقیق و تیزی!

دخترک با ناباوری پرسید: «منظور شما این است که من ملکه می‌شوم؟!»

پادشاه سرش را تکان داد. دخترک آن‌قدر خوشحال شده بود که فراموش کرده بود چه کار مشکلی را باید انجام دهد.

پادشاه دوباره گفت: «بله، ملکه خواهی شد!» و با خود فکر کرد: «ممکن است ازدواج با یک دختر آسیابان درست نباشد، ولی باوجوداین، من با این دختر باهوش و زیبا ازدواج خواهم کرد.»

بعد از رفتن پادشاه، دخترک با خودش گفت: «حالا باید منتظر دوست کوچکم باشم. او حتماً می‌آید!»

و درحالی‌که دست‌هایش را روی دامنش گذاشته بود، روی چهارپایه منتظر نشست. بعد شروع به شمردن کرد: «یک، دو، سه، چهار، …»

وقتی به شماره‌ی بیست رسید، در باز شد و مرد کوتوله وارد شد. آن‌وقت به‌طرف دخترک رفت و پرسید: «اگر من تمام این‌ها را به طلا تبدیل کنم، به من چه می‌دهی؟»

چشمان دخترک پر از اشک شد. او چه چیزی می‌توانست به مرد بدهد؟ او که به‌جز انگشتر و گردنبندش، چیز دیگری نداشت. دخترک من و من کنان گفت: «من چیز دیگری ندارم که به تو بدهم؛ اما وقتی ملکه شدم، هر چه بخواهی به تو می‌دهم.»

کوتوله گفت: «تو باید اولین فرزندت را به من بدهی. اگر این کار را بکنی، من بازهم کمکت می‌کنم.»

دخترک به‌ناچار قبول کرد. کوتوله گفت: «قول می‌دهی؟»

دخترک فریاد زد: «قول می‌دهم! اما خواهش می‌کنم هر چه زودتر کار را شروع کن. پوشال‌ها دو برابر شب قبل هستند.»

کوتوله پشت دستگاه ریسندگی نشست. در چند دقیقه ماکوها پشت سر هم پر و خالی می‌شد. تا اینکه باز سپیده سر زد و تمام پوشال‌ها تبدیل به طلا شد.

پادشاه وقتی طلاها را دید، خوشحال شد و گفت: «همین امروز با تو عروسی می‌کنم.»

اگرچه مراسم عروسی باعجله برگزار شد؛ اما مراسم باشکوهی بود.

***

شاید بپسندید: چشات تیز باشه توستر متفاوت را در یک نگاه شناسایی می کنی!

یکسال گذشت

یک سال بعد، ملکه اولین فرزند خود را – که یک پسر بود- به دنیا آورد. ملکه، مرد کوتوله و قولی را که به او داده بود، کاملاً فراموش کرده بود

یک روز که ملکه با بچه‌اش بازی می‌کرد، یک‌دفعه در اتاق باز شد. کوتوله وارد شد. ملکه خیلی ترسید. کوتوله گفت: «بچه را به من بده!»

ملکه عصبانی شد و فریاد زد: «من هرگز چنین کار وحشتناکی نمی‌کنم. تو می‌توانی تاج طلای من، جواهرات من و یا هر چیز دیگری را که دوست داری، برداری؛ اما به بچه کاری نداشته باش!»

کوتوله گفت: «من فقط بچه را می‌خواهم! تو به من قول دادی.»

اشک در چشمان ملکه جمع شد. او فراموش کرد که ملکه یک کشور است؛ به زانو افتاد و التماس کرد تا دل کوتوله کمی نرم شد و گفت: «من سه روز به تو مهلت می‌دهم تا اسم مرا بگویی. اگر توانستی، بچه مال خودت می‌شود.»

کوتوله این را گفت و در یک چشم به هم زدن ناپدید شد. ملکه فوراً افراد مورد اعتماد خود را به سراسر کشور فرستاد تا نام‌های عجیب را جمع‌آوری کنند. به‌زودی تمام آن‌ها با نام‌های عجیبی مانند جاسپر، کریس پین و ملشیور آمدند. ملکه خوشحال شد و با خود گفت: «وقتی کوتوله به اینجا بیاید، این اسم‌ها را امتحان می‌کنم.»

صبح روز بعد کوتوله در مقابل او ظاهر شد. ملکه گفت: «اسم تو جاسپر است!»

کوتوله گفت: «نه، نیست؟» و نیشش تا بناگوش باز شد. ملکه گفت: «کریس پین، ملشیور!»

کوتوله با خوشحالی گفت: «نه، نیست!»

ملکه سعی کرد ناراحتی خود را نشان ندهد و گفت: «برو و فردا بیا! من فردا اسم تو را خواهم گفت!»

بعد فرستادگان خود را به جاهای دورتری فرستاد. آن‌ها به دهکده‌ها، روستاها و تمام مزرعه‌های کوچک و بزرگ سر زدند. فردای آن روز وقتی کوتوله آمد، ملکه با نام‌های عجیب در انتظار او بود.

ملکه گفت: «اسم تو حتماً بالتیمور یا جود است!»

کوتوله درحالی‌که می‌خندید، گفت: «اسم من نه بالتیمور است؛ نه جود.»

ملکه فریاد زد: «پس فینِگان است!»

کوتوله با خوشحالی، دست‌هایش را به هم زد و گفت: «نه، نیست!» و ادامه داد: «فردا آخرین روز و آخرین شانس توست. بعدازآن بچه مال من می‌شود.»

و در یک چشم به هم زدن ناپدید شد. ملکه دوباره تنها شد و به گریه افتاد؛ اما خیلی زود به خودش آمد. یک‌دفعه به یاد کوهی که در آن نزدیکی بود افتاد. باعجله یکی از خدمتکارانش را صدا زد و گفت: «این کوه تنها جایی است که ما نرفته‌ایم. سوار اسب شو و به‌طرف کوه برو، هرکجا غریبه‌ای دیدی، دقت کن پسرش را به چه اسمی صدا می‌زند. فقط یادت باشد که قبل از سپیده‌ی صبح اینجا باشی!»

خدمتکار باعجله سوار اسبی شد و به‌طرف کوه رفت؛ اما خیلی زود راه ِرفته را برگشت. ابتدا به نظر می‌رسید که او در کارش موفق نشده است؛ اما بعد گفت: «من نتوانستم اسم به خصوصی پیدا کنم، ولی اتفاق عجیبی برایم افتاد. پای اسب من لنگ شد. من از اسب پیاده شدم و به بالای کوه رفتم. درست در بالای کوه خانه‌ای بود»

ملکه پرسید: «آیا کسی را هم دیدی؟ آیا کسی در آن خانه کوچک زندگی می‌کرد؟»

فرستاده جواب داد: «در مقابل خانه آتشی روشن بود. من پشت تخته‌سنگ‌ها پنهان شده بودم و نگاه می‌کردم. یک‌دفعه موجود کوچک و عجیبی را دیدم که آمد و دور آتش رقصید و پرید و چرخید. بعد با صدای عجیبی شروع به خواندن کرد. او کلمات عجیبی را تکرار می‌کرد.»

ملکه به‌تندی پرسید: «کلمات؟! آن کلمات چه بودند؟»

فرستاده گفت: «بانوی من! آن‌ها کلمات عجیبی بودند:

امروز نان پختم، فردا کلوچه می‌پزم.
بچه کوچک ملکه مال من می‌شود.
ها! ها! خیلی خوشحالم که هیچ‌کس لقب من را نمی‌داند!
لقب من رامپل استیل تسکین است.»

ملکه فریاد زد: «درست است، فکر می‌کنم اسم او همین باشد!»

و با خوشحالی گردنبند الماس خود را به فرستاده بخشید. بعد با خونسردی منتظر کوتوله شد. بعد از مدتی کوتوله آمد. ملکه گفت: «اسم تو راین است؟»

کوتوله خندید و گفت: «نه!»

ملکه گفت: «کزاد چی؟»

مرد کوتوله سرش را تکان داد. چشم‌هایش از خوشحالی برق زدند. ملکه گفت: «خب، خب! شاید اسم تو رامپل استیل تسکین باشد!»

داستان دختر آسیابان

با شنیدن این اسم، قیافه کوتوله تغیر کرد و به‌شدت عصبانی شد و پا به زمین کوبید. او آن‌قدر محکم به زمین کوبید که کف زمین سوراخ شد و او در آن سوراخ برای همیشه ناپدید شد.

شما می توانید داستان ها، پازل ها و تست های شخصیت شناسی بیشتر را در بخش تفریح و سرگرمی چشمک مشاهده و مطالعه کنید. در صورت تمایل آنها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. به خصوص آنهایی که علاقمندند خود را بهتر بشناسند. ما را در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیس بوک دنبال کرده و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنید.

 

 

 

 

 

 

اهمیت بازی های فکری

به گفته Psychology Today، ورزش منظم مغز می تواند حافظه، تمرکز و توانایی های تفکر جانبی را بهبود بخشد. باور نکردنی است که چگونه یک سرگرمی دلپذیر مانند حل پازل یا جدول کلمات متقاطع ممکن است چنین مزایای عظیمی بر سلامت کلی شما داشته باشد.

شاید بپسندید:در یک نگاه معادله 5+6=0 را اصلاح کنید | خیلی ها موفق نشدند!

مزایای بازی فکری

تفریح و سرگرم شدن تنها یکی از فواید بازی های فکری می باشد، بازی فکری و سلامت روان رابطه ی مستقیمی باهم دارند. همچنین تاثیر بسزای بازیط فکری بر مهارت های شناختی و عملکرد ذهن را نباید از یاد برد. از جمله مزایای بازی های فکری می توان موارد زیر را نام برد.

شاید بپسندید: کدام تصویر مراسم خواستگاری واقعی است!؟

اهمیت این آزمون های تصویری برای افزایش تمرکز

تصاویری شبیه تصویر فوق می توانند قدرت تمرکز و دقت شما را افزایش دهند. شما با حل مرتب معماها و سوالات هوش و تصاویر این چنین، مغز خود را به فعالیت وادار می کنید. این مسئله به افزایش تمرکز، دقت و جزئی نگری شما خواهد افزود.برای حل سوالات هوش و تصاویر پازلی، دقت کردن حرف اول برای موفقیت است. اکنون نیز به دقت به تصویر نگاه کنید.

شاید بپسندید: تست تمرکز: تفاوت های دو تصویر سگ قهوه ای را در 10 ثانیه پیدا کن!

دلایل عدم تمرکز چیست؟

می تواند علل روانی، محیطی و فیزیولوژیکی داشته باشد. نکته مهم این است که سعی کنیم اثرات این علل را به حداقل برسانیم. اعتیاد به فناوری نیز یکی از عواملی است که اخیراً باعث عدم تمرکز می شود.

شاید بپسندید:اورانگوتان و بچه اش یه دوربین عکاسی رو مخفی کردند، دوربین کجاست!؟

تمرکز و عدم تمرکز چیست؟

تمرکز، توانایی ایجاد دقت بر روی یک کار بدون تأثیر محرک های داخلی و خارجی است. به طور خلاصه، تمرکز به معنای کنترل ذهن است. تمرکز به عنوان یکی از پیش نیازهای موفقیت پذیرفته شده است. اما عدم تمرکز به معنای کنترل ذهن توسط محرک های درونی و بیرونی است. به این ترتیب عدم تمرکز و کمبود آن، امکان یادگیری و کار با کیفیت را با خلل ایجاد می کند.

شاید بپسندید: پادشاه در کجای تصویر مخفی شده است | توانائی های شناختی خود را ارزیابی کنید!

آلزایمر و فعالیت مغز و  بازی های فکری

محققان دریافته اند که بخشی از اختلالات مغزی و رشد بیماری هایی همچون فراموش و آلزایمر با کاهش فعالیت های مغزی در ارتباط است. لذا برای جلوگیری و یا احمالا رشد این بیماری ها، باید تحرک مغز را افزایش داد. سوالات ریاضی شبیه سوال هوش ریاضی جاضر می تواند سبب افزایش عملکرد مغز شود. حل صحیح این سوال، نیازمند تمرکز و دقت است. در واقع تنها راه حل پاسخ به این سوالات نیز همین نکته است. بر همین اساس سوالاتی از این دست در کنار ایجاد سرگرمی برای سلامت مغز بسیار مفید هستند.

احتمالاً بپسندید:داستان ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرده!

اهمیت سوالات هوش

این سوالات به شما کمک می کنند که عملکرد مغز شما افزایش پیدا کند. در دنیای کنونی که فعالیت بدنی و مغزی کاهش پیدا کرده است این سوالات هوش می تواند دقت، تمرکز و جزئی نگری شما را افزایش دهد. این مسئله از بیماری های مختلف مغزی نیر الزایمر و … می تواند جلوگیری کند.

شاید بپسندید: 3 تفاوت تصویر دخترک باغبان را پیدا کنی، دقیق و تیزی!

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + سیزده =

دکمه بازگشت به بالا